UKR
ESP
RUS
Youtube
Twitter
Facebook
.::Грийнпауер ЕООД::.-
Поиск
News subscription
GreenPower вече и в Холандия.

През месец май 2016 година GreenPower реализира нов проект в Холандия. Работната площадка се състои от най-новият модел на УП-3 "ЕВРО".

Нов производствен коплекс в Испания, Бургос

В началото на 2016 година Гриийнпауер България реализира поредния си проект в Испания, Бургос.

»

ГРИЙНПАУЕР ЕООД е единствен представител на Greenpower Ltd. за страните от Европейският съюз.
Предлагаме висококачествено оборудване за производство на дървени въглища!
За всички инсталации за производство на дървени въглища - гаранция от 12 месеца. 
Качествено сервизно обслужване и помощ за стартиране на ново производство.
Проекти по Програмата за развитие на селските региони.
Ние отделяме голямо внимание на развитието на технологията за производство на дървени въглища. 
Нашите инсталации за производство на дървени въглища доказват своите качества по всички краища на света!


Latest videos All videos
Latest photos All fotos
email
×

You`ve entered incorrect E-mail address

×

Entered E-mail is already in newsletter

×

You succesfully subscribed to our news

моб.: +359 895 581 904

моб.: +359 877 757 664

тел/факс:+359 32 231 000

тел:+359 32 207 289

e-mail: office@carbol.org

vitko@balkansys.com

web: www.carbol.org

Работно време от 9:00 до 18:00 (GMT +2)
Понеделник - Петък