Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
Абонирайте се за новини

GreenPower - разработване и производство на  оборудоване за екологически чисто переработване и утилизации на  отпадъци.

 

Утилизация заради утилизацията това е твърде скъпо удоволствие. Извозването на отпадъци изисква допълнителни капиталовложения и води до замърсяване на околната  среда. Да се получи допълнителна печалба без нанасянето на щети на околната среда това е оптимален изход. Основният процес, използван при  нашето оборудоване е  нискотемпературната пиролиза на  газификацията и изгарянето на въглеродосъдържащите суровини, вторично пресоване на отпадъчната биомаса с цел получаване на високоликвидна продукция.

Ние разрабатваме и внедряваме уникални технологии за преработване на различни видове отпадъци:

  • Биомаса: отпадъци от дървообрабатващата промишленост и отпадъци от  селскостопанските отрасли, а именно: нискокачествена дървесина, стружки, трици, чипс, лигнин, люспи от ориз и слънчоглед, кочани от царевица, слама, оризови стъбла, къмъшит и др.
  • Медицински, карантийни и други опасни отпадъци
  • Твърди битови отпадъци (ТБО)
  • Полимери: автомобилни гуми, отпадъци от полиетилен и полипропилен, отпадъци от  полистирол, и др. 
  • Нефтени шламове: резервоарни и земни.

Фирма GreenPower разрабатва и произвежда, следните видове  оборудване:

Фирма GreenPower произвежда оборудоване, позволяващо изцяло да се  осигури производството на дървени въглища и производство на въглищни брикети Pini Kay. А именно:

  • Инсталации за производство на дървени въглища  УП-2 ЕВРО и УП-3 ЕВРО. Те могат да се използуват както за пиролизата на дървесина, так и за брикети. Широк асортимент на предлаганите модели, максимална автоматизация и механизация на процесите. Екологически чиста технология
  • Линии за брикетиране на дървесни стърготини и отпадъци от  растителен  произход в брикети Pini Kay.
  • Линии за разфасовка и пакетажн на дървени въглища с производителност 300-500кг/час.

Разработената и патентована от GreenPower технология за пиролизата на въглеродосъдержащи материали гарантира максимално качествени и количествени  показатели на произвежданите въглища. Организацията на такова производство не изисква големи капиталовложения и привличането на квалифициран персонал.

Патентованата технология за термокаталитично обезвреждане на отпадъци  се използва  в нашите комплекси за преработка на отпадъци, които са способни да преработват твърди битови отпадъци (ТБО), медицински отпадъци и други видове опасни отпадъци

Ние подхождаме комплексно за решаването на поставените задачи.

 

Фотогалерея Все фотографии
email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38 091 481 92 88

office@carbol.org

vitko@balkansys.com