Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Преди
Стартовали продажи новой усовершенствованной печи ЕККО-2

От началото на месец Декамври 2018 год нашата компания провежда тестиране на новата инсталация за производство на дървени въглища  ЕККО-2, която бе реализирана на основата на «старата» СК-1 ЕККО в Харковска област, Украйна.

Основната идея при изменението на конструкцията на инсталация за производство на дървени въглища  СК-1 ЕККО се заключава в отказа от кръгова циркулация на топлоносителя, както в инсталаците за производство на дървени въглища модел «ЕВРО», като вследствие се получи возможност за работа на всяка камера по отделно. Също така това позволява съществено да се  съкрати продължителността на цикъла и се увеличи с 50% производителността на инсталацията в сравнение с модела СК -1 ЕККО. При използване на предварително контактно сушене е възможно повишаване на производителността соще 50%. Съответствено, при реализацияна двете системи се появява възможност за удвояване на производителността на СК-1 ЕККО.

Проектната производителност на ЕККО-2 е какато следва:

  • За «прясно отсечена» дъревесина 30 т/мес, без използуване на контактнао сушене.
  • При използване на «суха суровина» или с при използуване предварително на «контактно сушене» - до 50 т/мес.

Новото табло за управление, реализирано с използването на дисплей с течни кристали и други  съвременни елементи даващи «широки» възможности при реализацията на АСУ, като 

например, в най-скоро време ще се приложи и обновен софтуерсигуряващ:

  • Пълно отказване от «оператор на инсталацията» и замяната му с негова «електронна версия».
  • Позволява дистанционно да се извършва наблюдение и управление на комплекс от инсталации.
  • Електронна памет съдържаща данни за производителността на инсталацията и факторите, които и  влияят.

Това са накратко възможностите на новото табло за управление, всички обновления на таблото ще могат да се реализират през интернет.

 

Подробно описание на АСУ

Предварителна контактно сушене. Този «нов елемент» на инсталацията, фактически е способен да  увеличи двойно производителността и. Този ефект се постига чрезпредварително контактно сушене на суровината във вагонетките, която се реализира в отделна камераизвън инсталацията, а като топлоносител се използуват димните газове, излизащи от комина. Високииятефект се  достигае чрез непосредственото – прякото контактуване на  димните газове и суровинатаза карбонизация.

По-подробна информация може да бъде намерена на фирменият сайт.

Подробноописание на инсталация за производство на дървени въглища  ЕККО-2

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com