Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Дървени въглища от брикети Pini-kay

PINI-COAL ървени въглища произведени от брикети Pini-kay) – това е уникален продукт, който започва своята история в Азии и за пръв път е бил произведен в началото на XXI века.

В съвременните условия от дървесината, която расте в повечето региони на Земното кълбо да се произведат дървени въглища с високо качество прасктически е невозможно. Така например «идеалнияте» дървени въглища или приближени към тях к могат да се получат от: черно, червено и железно дърво, също така от далекоизточния дъб, кокос, манго и други екзотични дърва  с висока плътност.

Компания GreenPower на основата на богатият производствен опит, разработи и патентова устройство за получаването на "идеалени" дервени въглища чрез пиролизата на  брикети пини-кей.

Тези "устройства", а именно инсталацията за производство на дървени въглища УП-4 ЕВРО, се използва от нашата фирма за производството на дървени въглища от брикети Pini-kay. Нашата технология вече е приета в много страни по целия свят, като например: Холандия, Полша, Турция, Гърция, Египет, Кот-де-вуар, Малайзия, Русия, Украйна и много други.

 

Производство на дървени въглища чрез съвременни метододи:

 • Изключват се вредните емисии в атмосферата
 • Увеличива се процентният добив на дървени въглища от 1 тон суровина
 • Намаляват се количеството на отпадъците в  дървообработващата промишленност
 • Намалява се сеченето на ценни породи дървесина за целите на производството на дървени въглища
 • Дава се възможност за получаването на топлинна или електрическа енергия чрез преработването на пиролизния газ
 • Осигурява се стабилно качество на дървените въглища

 

Основни свойства на PINI-COAL благодарение, на които той може да се нарече "идеален":

 1. PINI-COAL е на 100% безопасенТой се произвжда без добавянето на химически и други съставки,  фактически това е "недоактивиран"въглен, който може да се консумира.
 2. Висока плътност на PINI-COAL.  Позволява да се намали обема на площадката използвана за съхранение и транспорт в сравнение с дървените въглища повече от 2 пъти.
 3. Устойчивост към механични въздействия. При транспортиране и товаро/разтоварни работи се образува минимално количество пепел.
 4. Еднородна фракция и вътрешен отвор. Всичко това гарантира равномерео нагряване на храната, което осигурява идеални вкусови качества. Храната не пригаря.
 5. Високо съдържание на нелетлив въглерод (не по-малко от 85%). В съвокупност с високата плътност това осигурава продължителност на горене до 7 часа.​
 6. Ниско съдържание на пепел. Минимален остатък от пепел след изгаряне. Вие купувате,  единствено дървени въглища и никакъв «баласт» (пясък, свързващи ид.р.) ​
 7. Ниско съдържание на летливи вещества. По време на  горенето отсътства пламък, което влияе на продължителността на горене
 8. Нисък разход. Като съвокупност от всички по-горе приведени факти се гарантира ниският разход, повече от 2 пъти по сравнение с обикновенните дървени въглища.

Упаковка PINI-COAL

 • Картонени кашони (петслоен армиран картон) с полиетиленови подложки
 • Тегло на кашона - 10 кг/бр. 
 • Размери на стандартен кашон - всочина: 250мм, ширина: 310 мм, дължина: 400 мм
 • Възможено тегло на кашоните от 3 до 20 кг.
 • Влагозащитната опаковка, гарантира продължително съхранение

Сравнителни характеристики на видовете отопления

Сравнителни характеристики

Дърва

Каменни въгл.

Дървени въгл. от  брикети за отопление

Дъревени въгл. от дърва

Теплотворност, ккал/кг

до 3500

до 5500

до 8500

до 8300

Време на горене, 1кг/час

1

3

5-7

2-4

Остатък пепел, %

до 10

до 50

до 4

до 3

 

Приведените по-горе показатели на получаваните от дървените въглища от бритети за отопление дават възможност да се твърди, че от «обикновената» дървесина може да се получат – «идеалните дървени въглища». Продължителността на горене на такива въглища надхвърля 5 часа, за сравнениа дървените въглища от береза горят до 3 часа, а от желязното дърво  до 4 часа.

Брикетите PINI-COAL на фирма GreenPower – това е напълно натурален продукт от най-високо качество

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com