Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Линия за разфасовка на дървени въглища с изтръскавач

 Основното предназначение на «Уголек-1» – е пякетирането на дървени въглища в чували от 1 до 10 кг. При това чувалите, обслужващия персонал и помещението остават чисти, количеството на отпадъка и запрашеността, на всички етапи е минимално, а цената на линията – доступна!

Основни функционални блокове на пакетажната линия :
1. Товарен бункер с вибратор.
2. Транспортна лента.
3. Дозатор полуавтоматичен с бункер и датчик за обема.
 

Дополнително е възможно да се монтира специална система за прахоулавяне, която изцяло отделя образувания при процеса прах от всички работни зони на линията.

 

 

 

Основни предимстяа на линията:


1. Висока производителност до 500 кг/час.
2. Ниска консумация на електроенергия.
3. Отсътствие на прах от дървени въглища в работните помещения.
4. Низко ниво на шума.
5. Висока надежност.
6. Простота в експлуатацията.
7. Минимални физические усилия.
8. Високо качество.
9. Ниская стойност.


Състав на линията
A. Товарен бункер с вибратор.
B. Транспорта лента.
C.Дозатор полуавтоматичен с бункер и датчик за обема.
D. Cпециална система за прахоочистване.

 Устройство и начин на работа с линията за пакетиране.

 

Материала се подава ручно в бункер (2), разположен над вибратора (1). Вибратора извършва вибриращи движения благодарение на инерционен вибратор. Под действием на вибрациите материаля се перемества и изсипва на движещата се транспортна лента (В).Задвижването се осуществява чрез мотор-редуктор.
Транспорната лента изсипва материала в бункера (5). От бункера материал се перемества чрез вибрираща решетка (10). Подаването на материала се регулира чрез клапа (7). Вибриращата решетка извършва вибриращи движения с помощта на вибрационен електромагнит (8). Материал се изсипва в тегловен бункер (11), който е виси на балонен тензодатчик (9). В случай на препълване на бункера (5) обемния датчик (6) дава сигнал за спиране на вибратора (3) и транспортната лента (В).
Измереването на теглото на дозите и управлението на процеса на дозиране се извършва с помощта на контролера (12). На пулта на контролера се задава изискваното тегло. След напълването на зададеното тегло на екрана на контролера се изписва съобщение "Доза готова". Оператора управлява процеса с помоща на педали (13).

Технические характеристики

No

Наименование на параметъра

Ед. изм.

Стойност

1

Производителност

кг/час

до 500

2

Тегло на дозите

кг.

1-10

3

Точност на дозите, не повече

%

5

4

Способ за формиране на дозите

---

тегловен

5

Запълняема опаковка

---

Хартиени крафт-пакети и други

6

Минимален размер на пакета*

мм

410х230х125

7

Дозируем материал

грамм

парчета дървени въглища

8

Размер на фракциите*

мм

20…80 мм

9

Обем на товарния бункера*

м³

0,5

10

Височина на товарния бункера

мм

1000

11

Електрозахранване

В, Хц

380В 50 Хц

12

Цикъл на работа

---

автоматичен

13

Обслуживающ персонал

 

1

*съгласува се с клиента

Габаритни размери и тегло на отделните възли на линията

No

Наименование

Дължина,мм

Ширина,мм

Височина,мм

Тегло,кг

1

Тегловен дозатор

1600

1350

3450

250

2

Транспортна лента

4000

600

1000

150

3

Вибратор

1050

900

1050

90

4

Вентилатор

670

630

725

80

5

Филтър

1150

1150

1700

35

 

Линия за разфасовка на дървени въглища с изтръскавач

 

Предназначение
Линията е предназначена за разфасовката и опаковката на дървени въглища в хартиени чували. Осигурява разтоварването на дървените въглища от вагонетките и подаването на въглищата към тегловния дозатор. Също така линията е снабдена и със система за прахоулавяне.

 

Линията се състои от:
A. Изтръскаващо устройство за вагонетките (1) с товарен бункер и вибратор;
B. Транспорт
ьор касетъчен (2);
C. Полуавтоматичен дозатор (3);
D. Система
за прахоулавяне (4).

 

 

 

Описание на работата

Вагонетката (1.1) с дървени въглища се поставя с помощта на товароповдигач на V-образните опори на изтръскаващото устройство (1.2), и на опората (1.3). След като е поставена вагонетката, оператора я повдига с помощта на щока (1.4) и накланя вагонетката (1.1) отпускайки опората (1.3) и въглищата се подават в бункера (1.5). По време на процеса оператора следи, въглищата да се изсипват постепено за предотвратяване на голямо запрашаване. След като въглищата се изсипят от вагонетката (1.1), оператора я връща в горно положение, вдига и фиксира опората (1.3). По-нататък празната вагонетка може да се свали чрез повдигача.
Управление
то се осъществява чрез преносим пулт. Има два крайни изключвателя за позициониране.
Бункер А (1.5) Е разположен над виброрешетката (1.6), която извършва стръскващи движения и материала премествайки се по нея се изсипва на движещия се касетъчен транспортьор (2).
Транспорт
ьора (2) претоварва материала в бункера (3.1). От него той се премества на вибратора (3.2) и по-нататък се изсипва в тегловният бункер (3.3), висящ на тензодатчик. В случай на препълване на бункера (3.1) сработва защита и се спира вибратора (1.6) и транспортьора (2).
Измер
ването на теглото на дозата в бункера (3.3) става постояно с помоща на тензодатчика и се контролира от системата за управление. На пулта за управление оператора задава желаното тегло на дозата. След като се достигне до желаното тегло вибратора (3.2) спира да вибрира и на екрана на пулта за управление се появява съобщение ″Доза готова″.
Оператор
а ръчно поставя чувал под тегловният бункер (3.3) като надява горната му част върху  коничнато гърло и затиска чувала със скоба. След това натиска педала и започва цикъла на дозирането. След като той завърши оператора сваля напълненият чувал и надява нов.
Система
та за прахоулавяне (4) осъществява засмукване на праха от дървените въглища от бункера (1.5), виброрешетката (1.6), бункера (3.1) и вибратора (3.2) и дозатора (3).
В
ъздуха със засмуканите частици прах се премества с помоща на вентилатора (4.1), а самите  частици се отлагат върху филтъ

 

Преимущества:

  • Системата за прахоулавяне предпазва от запрашаване на производственото помещение.
  • Регулируема дозировка на продукта.
  • Возможност за използване на крафт-чували с различни размери.
  • Разтоварване на въглищата от излизащи от инсталациите вагонетки без претоварването им  в други проп<
email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com