Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Дървени въглища от GREENPOWER

Нашата фирма е специализирана в разработването и производството на оборудване за производство на дървени въглища от дървесина от различни породи дъресина, брикети, а също така и отпадъци от дървообработвателната промишленост и селското стопанство.

Получатаването на дървени въглища не е трудно. Ние произвеждаме качествени дървени въглища, с високи физико-химични показатели. За целта бе разработена специална  технология, патентована от компания Greenpower.
Използваната технология за производство на дървени въглища и приложима за дървесина от твърди породи (дъб, бук, габър), гарантира високи показатели на крайният продукт, а именно:

• Висока механична здравина, което гарантира отсътствието на дребна фракция, а също и  гарантира увеличаването и с не повече от 1% на всеки 100 км транспортиране.
• Соответствие на Европейските стандарти (EN 1860-2) и ГОСТ 7657-84.
• Едра фракция и високо съдържание на въглерод в дървените въглища, което осигурява продължително време на горене (не по-малко от 3 часа) и отсътствие на дим.
• Използуват се както в металургичната и химичната промишленост, так и в битовите камини,  скари и др.

Дървените въглища се произвеждат по метода на нискотемпературната пиролиза със  съблюдаването на всички изисквания на технологията на производство.

ПИРОЛИЗАТА НА ДЪРЕВЕСИНАТА е подробно описана тук.

Също така можете да се запознаете с научна литература по технологията на производство на дървени въглища и друга полезна документация.

 

Основни области на приложение на дървените въглища:

1. Като среддство за отопление за камини, скари и други подобни устройства.

За разлика от обикновенното гориво (например – дърва), дървените въглища не образуват дим и открит пламък, ако правилно се разпалват, а дават едионствено необходимата температура – жар, затова те се използуват широко в барове и ресторанти за приготвянето на различни видове храни. При това не е необходимо да се изчаква дървата да прегорят – дървените въглища се вече  готово гориво. Важен и този факт, че нашите дървени въглища са подходящи да се използуват и за отопление в домашни открити камини. Благодарение на липсата на примеси и високото съдержание на въглерод тези дървени въглища горят дълго като при това не отделят никъкъв мирис и дим в помещението.

2. В промишюеността.

  • в черната и цветната металлургия като възстановител (в дървените въглища имя голямо съдржание на въглерод);
  • при производството на алуминий, бор и др.;
  • в производството на чист силиций, който се използва за изработването на полупроводници;
  • в производството на стъкло, кристал, бои, електроди, пластмаси;
  • получаването в процеса на пиролиза течни продукти в вид на дъревесни смоли, от които биха могли да се произвеждат: терпентин, дървесен оцет, колофон, метилов спирт, спиртни разтворители и др.

3. В селското стопанство.

  • Като хранителна добавка в животновъдството.
  • Като тор в растениевъдството.

4. В строителството.
Като изоляционен материал тъй като дървените въглища са много хидроскопични и добре поглъщат различните миризми.

5. Като антикорозионен прах и смазка.
Дървените въглища намират приложение в приборостроенето и в полиграфията, където те се използват за шлифоване и полиране на различни детайли и форми. Най-пригодени за тези цели са въглищата от меки породи дъревесина, получавани по специален технологен режим. В машиностроенето в редица случаи се използуват като твърда смазка най-вече графитова. Дървените въглища, вследствие на малкото съдържане на катран може да бъде използван при производството на тази смазки. За целта той се смесва със смола, закалява се при температура 1400-1500°С, а зслед това се обработва.

6. За производството на димен прах.
При производството на димен прах се използуват въглища предимно от елхова дървесина със съдържание на въглерод 72-80%. Прахът, приготвен от въглища от други породи дървесини  трудно се възпламенява и по тази причина използването на други видове въглища не се  практикува. На скоростта на горене на праха влияе количеството на съдържаният въглерод. При увеличаване на неговото количество скоростта на горене на праха се увеличава и обратно. В състава на праха дървените въглища влизат в количество от 12 до 20%.

7. При производството на електрически изделия.
Електромеханичните изделия се изработват от чисти въглеродни материали, такива, като кокса, графита, саждите, дървените въглища и т.н. Тези изделия се прилагат в много отрасли на народното сопанство. Те се използват в електрооборудването на различни двигатели, в електрическите машини, за термични цели, в електровакуумната техника и др. Тук се отнасят всички видове четки за двигатели, различни контакти, изделия за свързочната и далекосъобщителна техники, и много други предмети.

8. В качество на напълнител за пластмаси.
Дървените въглища могат да бъдат използвани като напълнители за пластмаси. Към пласмаси от тип произведени с такива наполнители се отнасят някои марки фаолит, пресовъчни материали със специално предназначение и др. В тези пластмаси въълищата могат за заменята  скъпият и дефицитен графит.

9. Като суровина за производството на активен въглен.
Активният въглен това са порести въглеродни тела, които при контакт с газообразна или течна среда създават значителна по площ повърхност за для протичане на абсорбционен процес.
          

Области на приложение на активния въглен:

  • Химическа, хранитена, фармацевтична, металургична, нефто и газодобивна и прерабатваща промишлености.

Накратко за активният въглен
Активният въглен (AC – activated carbon) е предназначен за отделянето на разтворените  органични вещества и подобряването на вкусовите качества на водата (отстраняване на миризми и привкуси). Въглеродосъдержащите вещества се активират чрез високотемпературна (800-1000°C) пара или химикати. Химическата активация се състои в нагряването на изходния  материал до 400-500°C в присутствието на силен химически агент (фосфорна киселина, цинков хлорид или др.). Повечето материали впоследствие се подлагат на кисилинна промивка, която отделя металините и други примеси (например силици).

Активиният въглен е абсорбент. Свойствата на абсорбента зависят от:
– площа на повърхността;
– размера на порите;
– структурата на разпределение на порите.

Активиният въглен намира широко приложение в пречиствателните станции.
 

Дървени въглища. Марки и стандарти.

Дървените въглища произведени от нашата фирма имат следните характеристики:

• Съдържание на въглерод – не по-малко от 80 %
• Съдържание на пепел – не повече от 1%
• Съдържание на вода (влажност) – не повече от 5 %
• Съдържание на примеси – не се допуска
• Теплотворност при горене – 35,0 МДж/Кг, ( или 8100 ККал/Кг )
• Фракция – по съгласуване

ГОСТ 7657-84 за дървени въглища (Технически условия)

Дървените въглища могат да се пакетират както в опаковки на производителя, така и в опаковки на клиента, а именно в полипропиленови чували, хартиени чували с логотип на  производителя или купувача. Транспортните разходи могат да бъдат включени в стойността на стоката.

Вместимост на дървените въглища в различна опаковка и на палети:

Количество дървени въглища в чувал, (кг/чувал)

Количество чували на палет, (бр.)

Тегло на натоварения палет, (кг.)

 Вместимост на един тов. камион 86-120м³,

Примечание

12-14

-

-

14 - 20

 Полипропиленов чувал

2,5

124

310

8-10,5

Хартиен чувал

3

110

330

8-10,5

Хартиен чувал

5

66

330

8,5-11

Хартиен чувал

10

33

330

9 - 12

Хартиен чувал

При транспортирането е възможно увеличаването на фракциите по-малки от 20 мм, вследствие на сътресенията по пътищата.

 

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com