Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Инсталация за производство на дървени въглища УП-3 "ЕВРО"

Представяне на инсталация за производство на дървени въглища УП-3 ЕВРО

Работа  на инсталация за производство на дървени въглища УП-3 ЕВРО

УП-3 "ЕВРО" - това е продължение на серията инсталации за производство на дървени въглища "ЕВРО", които се произвеждат от фирма GREENPOWER от 2009 година. Тя беше разработена през 2014 г и се продава от 2015 г.

Инсталацията за за производство на дървени въглища УП-3 "ЕВРО" е трето поколение инсталации от серията «ЕВРО», които са предназначени за производството на дървени въглища и топлинна енергия по метода на низкотемпертаурната пиролиза на съдържащи въглерод материали (дървени отпадъци от дървопреработване и дърводобивдърва за отопление от мека и твърда дървесина, брикети за отопление Pini-kayNielsen, nestro, ruff). 

Уникалността на инсталацията се състои в следното: ние не преместваме суровината от камера в камера, ниепреместваме процеса, което осигурява висока производителност при относително ниски разходи.

Технологията позволява като съровина да се използват различна суровина за пиролиза:

 • отпадъчни дървени парчета от дърводобива и дървообработката
 • дървесина от меки и твърди породи
 • всевъти зможни брикети за отопление (pini-kay,ruff, nestro)
 • селско-стопански отпадъци
 • черупки от различни орехи (кокосови, гръцки и др.)

Сред предимствата на инсталацията преди всичко трябва да се отбележи:

 • ИДЕАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА - КАЧЕСТВО
 • Възможност за доставка на две инсталации с една транспортна единица
 • Висока производителност и КОМПАКТНОСТ
 • Надежна, ремонтопригодн и безопасна конструкция
 • Проста и безопасна експлоатация
 • Отсътствие на емисии по време на работа
 • Пълна механизация и автоматизация на управлението
 • Ниско енергопотребление
 • Дървените въглища съхраняват формата на суровината
 • Возможно получение тепловой энергии
 • В стойността са включени пускането в експлоатация и обучението на персонала
 • Гаранционен срок 12(24) месеца
 • Възможно централно управление на комплекс от инсталации
 • Инсталацията отговаря на всички съвремени изисквания
 • Инсталацията се доставя фактически в събран вид

Габаритни размери на инсталацията

Описание на инсталацията

Инстлалацията се състои: от 2 камери, оборудовани с отоплителни тръби изработени от топлоустийчива стомана (1100С) съединени с димоотводна тръба с дефлектор и камера за горене, включва 12 или 16 вагонетки (в зависимост от модификацията на инсталацията), също платформи за предвижване на вагонетките, естакади за зареждане на суровините и разтоварване на дървените въглища и електрическа лебедка. Камерите могат да работят в режими "СУШЕНЕ" и "ПИРОЛИЗА". Във всяка една от камерите се поместват по 3 или 4 вагонетки (в зависимост от модела) и имат имат врата за зареждане/изваждане на вагонетките. Камерите са оборудовани газоотводни канали, които се използват за отвеждане на отделяния в процеса на пиролиза газ в горивната камера, което осигурява подържането на  процесите на сушене и пиролиза, а също так и екологичната чистота на процеса. Към всяка камера е присъединен воден клапан за стабилизация на налягането в камерата и за събиране на кондензата от пароотводните тръби. Инсталацията е оборудована с топлоизолирана димоотводна тръба. Всички органи за управление са механизирани. Води се постоянно записване на основните работни параметри, позволяващо пълен анализ на нейната работа.

Основни елементи на инсталацията

 

1. Горивна камера
2. Камера за сушене/пиролиза
3. Вагонетка
4. Отоплителни тръби
5. Шибър за подаване на топлоносителя в камерата
6. Шибър на комина
7. Колектор на газовете
8. Тръби за газ (съединение камера-пещ)
9. Комин (стационарна част)
11. Съединение пещ-камера
12. Платформа за преместване на вагонетки

 

Схема на органите за контрол и управление на инсталацита

 

1. Шибър на камера А
2. Шибър на камера Б
3. Шибър на комина на камера А
4. Шибър на комина на камера Б
5. Кран за изхвърляне парата на камера А
6. Кран за изхвърляне парата на камера Б
7. Кран за газ на камера А
8. Кран за газ на камера Б
9. Клапи за подаване на въздух в пещта
10. Комин
11. Шибър на камера за доизгаряне
12. Вентилато

Т2 - температура на парата и газта на камера А
ТЗ - температура в камера А
Т4 - температура на изходящите димни газове
Т5 - температура на парата и газта на камера Б
Т6 - температура в камера Б
T7 - температура на входа на камера А

 

Производителност на инсталацията

Показатели на суровината

Дървени въглища, т/мес

Прясно отрязана дървесина 20-30*
Предварително изсушена дървесина 30-40*
Топливни брикети 35-50*

Стандартната комплектация на доставката на инсталация УП-3 "ЕВРО" се помества в товарен автомобил с обем 86 м3, две инсталации могат да будат натоварени в камиони тип Jumba truck. Възможно е и натоварването на един комплект от оборудването в 40 футов контейнер. При това част от вагонетките може да се дстави в разглобен вид. (Вижте видео материала "натоварване на камион")

Модел за организация на производствен участък

Работни параметри на инсталацията
Наименование на показателя Ед. изм. Стойност
Обслуживащ персонал за 1-3 инсталации раб. 2-3
Потребление на електроенергия, не повече от кВт/ч 1
Разход на дърва за горивната камера, не повече от* м3/24 часа 0,3
Габаритни размери, контейнер 20фт: дължина, ширина, височина (с камерата за доизгаряне) м 2,3х2,3х5,95 (2,3х2,3х7,0)
Продължителност на пълния цикъл час 18-24
Тегло т 14
Гаранионно обслужване мес 12

*Стойността на параметрите зависи от следните фактори: влажността, възрастта и породата на дървесината; размерите на парчетата; годишното време; и др. Съществено се намалява производителността и се повишава разхода на дърва за горивната камера при увеличена влажност на използуваната суровина.

ЗА ДА УЗНАЕТЕ ЦЕНАТА НА ТАЗИ ИНСТАЛАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗАПИТВАНЕ

Вижте сравнителния анализ на инсталациите за производство на дървени въглища УП-3 и УП-4 ЕВРО

 

 

 

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com