Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Инсталация за производство на дървени въглища УП-1 "ЕККО"

Описание на УП-1 "ЕККО" (pdf)

 

Инсталацията за производство на дървени въглища УП-1 "ЕККО" е предназначена за производството на дървени въглища и топлинна енергия по метода на низкотемпертаурната пиролиза на съдържащи въглерод материали.

Технологията позволява като съровина да се използват различна суровина за пиролиза:

 • Дървесинатпадъчни дървени парчета от дърводобива и дървообработката, дървесина от меки и твърди породи)
 • Всевъти зможни брикети за отопление (Pini-Kay, ruff, nestro, Nielsen)
 • Селско-стопански отпадъци
 • Черупки от различни орехи (кокосови, гръцки и др.)

Високият КПД на УП-1 "ЕККО" е постигнат с прилагането на уникални съвремени термоустойчиви изолационни материали за стените на камерите за сушене/пиролиза и горивната камера, което позволява бързо да се достига до работен режим и съществено да се съкрати производственият цикъл. Уникалността на инсталацията сесъстои в отсътствирто на "теплоизолационни - баластови" материали, такива като: листов метал и огнеупорни тухли, които са в основата на практически всички инсталации за производство на дървени въглища.

Надежността и ремонтопригодността на УП-1 "ЕККО" е резултат от15 годишният опит в създаването на инсталации за производство на дървени въглища, който ни позволи да разработим надеждна конструкция със срок на експлоатация не по-малко от 10 години. При разработката сме отчели необходимостта от бърз и опростен ремонт на  всички възли на инсталацията.

УП-1 "ЕККО" е инсталация набдена с надеждна, проверена във времето, система от контролно-измерителни прибори, предвидена е автоматизация на управлението на процеса, а също така и авариини режими на работа, в случай на нарушени условия на експлоатация.

 

Сред предимствата на инсталацията преди всичко трябва да се отбележи:

 • Ниская цена - високо качество!
 • Възможна доставка на две инсталации в одна транспортна единица
 • Висока производителност и КОМПАКТНОСТ
 • Ниско тегло
 • Надежна, ремонтопригодна и безопасна конструкция
 • Проста и безопасна експлоатация
 • Отсътствие на емисии по време на работа
 • Пълная механизация и автоматизация на управлението
 • Ниско енергопотребление
 • Дървените въглища запазват формата на суровината
 • Возможност за получаване на теплинна енергия
 • В стойността са включени пускането в експлоатация и обучението на персонала
 • Възможно централно управление на комплекс от инсталации
 • Количеството на отпадъка  не превишава 1%
 • Инсталацията се доставя в практически събранно състояние

Габаритни размери на инсталацията

Описание на инсталацията

Инстлалацията се състои от 2 камери, съединени с димоотводна тръба с дефлектор и камера за горене, включва 4 вагонетки, също платформи за предвижване на вагонетките, естакади за зареждане на суровините и разтоварване на дървените въглища и електрическа лебедка. Камерите могат да работят в режими "СУШЕНЕ" и "ПИРОЛИЗА". Във всяка една от камерите може да се помести 1 голяма вагонетка и имат врата за зареждане/изваждане на вагонетките. Камерите са оборудовани газоотводни канали, които се използват за отвеждане на отделяния в процеса на пиролиза газ в горивната камера, което осигурява подържането на  процесите на сушене и пиролиза, а също так и екологичната чистота на процеса. Към всяка камера е присъединен воден клапан за стабилизация на налягането в камерата и за събиране на кондензата от пароотводните тръби. Инсталацията е оборудована с топлоизолирана димоотводна тръба. Всички органи за управление са механизирани. Води се постоянно записване на основните работни параметри, позволяващо пълен анализ на нейната работа.

СНИМКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА УП-1 "ЕККО"

Основни елементи на инсталацията

1. Горивна камера
2. Камера за сушене/пиролиза
3. Вагонетка
4. Тръба за пара
6. Шибър на комина

7. Колектор на газовете
8. Тръби за газ (съединение камера-пещ)
9. Комин (стационарна част)
11. Съединение пещ-камера

Схема на органите за контрол и управление на инсталацита

 • Т2 – t °C на парата и газта на камера А
 • Т3 – t °C в камера А
 • Т4 – t °C на изходящите димни газове
 • Т6 – t °C в камера Б
 • Т7 – t °C на входа на камера А
 • Т8 – t °C на входа на камера Б
 • 1 – канал на горивната камера към камера А
 • 2 – канал на горивната камера към камера Б
 • 3 – канал на камерата за доизгаряне на камера А
 • 4 – канал на камерата за доизгаряне на камера Б
 • 5 – кран за пара на камера А
 • 6 – кран за пара на камера Б
 • 7 – кран «газ към горивна камера» на камера А
 • 8 – кран «газ към горивна камера» на камера камеры Б
 • 9 – клапан за подаване на въздух в горивната камера
 • 10 – комин
 • 11 – вентилатор на камерата за доизгаряне
 • 12 – кран «Газ към камерата за доизгаряне» на камера А
 • 13 – кран «Газ към камерата за доизгаряне» на камера Б
 • 14 – шибер на камера А
 • 15  шибер на камера Б

Производителност на инсталацията

Показатели на суровината Дървени въглища, т/мес.
 Прясно отрязана дървесина 20-30*
 Предварително изсушена дървесина 30-40*
 Топливни брикети 40-50*

 

Стандартната комплектация на доставката на инсталация УП-1 "ЕККО" се помества в товарен автомобил с обем 86 м3. Две инсталации могат да будат натоварени в камиони тип Jumba truck. Възможно е и натоварването на един комплект от оборудването в 40-футов контейнер. При това част от вагонетките може да се дстави в разглобен вид.

Модел за организация на производствен участък

Работни параметри на инсталацията
Наименование на показателя Ед. изм. Стойност
 Обслуживащ персонал за 1-3 инсталации раб. 2-3
 Потребление на електроенергия, не повече от кВт/ч 1
 Разход на дърва за горивната камера, не повече от* м3/24 часа 0,3
 Габаритни размери, контейнер 20фт: дължина, ширина, височина (с камерата за доизгаряне) м 2,3х2,3х5,8 (2,3х2,3х7,0)
 Продължителност на пълния цикъл час 6-20
 Тегло т 10
 Гаранионно обслужване мес 12

 

*Стойността на параметрите зависи от следните фактори: влажността, възрастта и породата на дървесината; размерите на парчетата; годишното време; и др. Съществено се намалява производителността и се повишава разхода на дърва за горивната камера при увеличена влажност на използуваната суровина.

ЗА ДА УЗНАЕТЕ ЦЕНАТА НА ТАЗИ ИНСТАЛАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗАПИТВАНЕ

   

   

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com