Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Инсталация за производство на дървени въглища УП ЕККО-2

Кратко описание на УП ЕККО-2 (pdf)  
Описание на елементите на УП ЕККО-2 (pdf)

 

Инсталацията за производство на дървени въглища УП ЕККО-2 е предназначена за производството на дървени въглища и топлинна енергия по метода на низкотемпертаурната пиролиза на съдържащи въглерод материали.

Технологията позволява като съровина да се използват различна суровина за пиролиза:

 • Дървесинатпадъчни дървени парчета от дърводобива и дървообработката, дървесина от меки и твърди породи)
 • Всевъти зможни брикети за отопление (Pini-Kay, ruff, nestro, Nielsen)
 • Селско-стопански отпадъци
 • Черупки от различни орехи (кокосови, гръцки и др.)

Високият КПД на УП ЕККО-2 е постигнат с прилагането на уникални съвремени термоустойчиви изолационни материали за стените на камерите за сушене/пиролиза и горивната камера, което позволява бързо да се достига до работен режим и съществено да се съкрати производственият цикъл. Уникалността на инсталацията сесъстои в отсътствирто на "теплоизолационни - баластови" материали, такива като: листов метал и огнеупорни тухли, които са в основата на практически всички инсталации за производство на дървени въглища.

Надежността и ремонтопригодността на УП ЕККО-2​ е резултат от15 годишният опит в създаването на инсталации за производство на дървени въглища, който ни позволи да разработим надеждна конструкция със срок на експлоатация не по-малко от 10 години. При разработката сме отчели необходимостта от бърз и опростен ремонт на  всички възли на инсталацията.

УП ЕККО-2​ е инсталация набдена с надеждна, проверена във времето, система от контролно-измерителни прибори, предвидена е автоматизация на управлението на процеса, а също така и авариини режими на работа, в случай на нарушени условия на експлоатация.

Уникалността на инсталациите от серията "ЕККО" се заключава в следното: ние не преместваме суровината от камера в камера, а преместваме процеса, което осигурява висока производителност при относително ниски разходи.

Сред предимствата на инсталацията преди всичко трябва да се отбележи:

 • Ниская цена - високо качество!
 • Възможна доставка на две инсталации в одна транспортна единица
 • Висока производителност и КОМПАКТНОСТ
 • Ниско тегло
 • Надежна, ремонтопригодна и безопасна конструкция
 • Проста и безопасна експлоатация
 • Отсътствие на емисии по време на работа
 • Пълная механизация и автоматизация на управлението
 • Ниско енергопотребление
 • Дървените въглища запазват формата на суровината
 • Возможност за получаване на теплинна енергия
 • В стойността са включени пускането в експлоатация и обучението на персонала
 • Възможно централно управление на комплекс от инсталации
 • Количеството на отпадъка  не превишава 1%
 • Инсталацията се доставя в практически събранно състояние

Габаритни размери на инсталацията

Описание на инсталацията

Инстлалацията се състои от 2 камери, съединени с димоотводна тръба с дефлектор и камера за горене, включва 4 вагонетки, също платформи за предвижване на вагонетките, естакади за зареждане на суровините и разтоварване на дървените въглища и електрическа лебедка. Камерите могат да работят в режими "СУШЕНЕ" и "ПИРОЛИЗА". Във всяка една от камерите може да се помести 1 голяма вагонетка и имат врата за зареждане/изваждане на вагонетките. Камерите са оборудовани газоотводни канали, които се използват за отвеждане на отделяния в процеса на пиролиза газ в горивната камера, което осигурява подържането на  процесите на сушене и пиролиза, а също так и екологичната чистота на процеса. Към всяка камера е присъединен воден клапан за стабилизация на налягането в камерата и за събиране на кондензата от пароотводните тръби. Инсталацията е оборудована с топлоизолирана димоотводна тръба. Всички органи за управление са механизирани. Води се постоянно записване на основните работни параметри, позволяващо пълен анализ на нейната работа.

Табло за управление с "Touchscreen" екран

Основни елементи на инсталацията​

1. Горивна камера
2. Камера за доизгаряне
3. Канал за свързване с шибъра (горивна камера – кам за доизгаряне)
4. Комин
5. Камера за сушене/пиролиза  А/Б с врати
6. Камера за «управление»
7. Шибър на горивната камера и кам за доизгаряне
8. Колектор на газовете на камери А/Б
9. Кранове за газ на камери А/Б 
10. Кранове за пара на камери А/Б
11. Преход камера-камера
12. Канал за теплоносителя на  камери А/Б
13. Табло за управление и органи за КИП
14. Тръби за пара на камери А/Б

 

Елементи от логистиката на участък за производство на дървени въглища

 1. Вагонетка
 2. Подвижна платформа за вагонетки
 3. Стационарна естакада за вагонетки
 4. Подвижна естакада
 5. Релси зая подвижните платформи
 6. Лебедка електрическа или ръчна

Има два типа вагонетоки за механизация на процеса на натоварване/разтоварване на суровината/дървените въглища – със странично и вертикално натоварване/разтоварване на суровината/дървените въглища. За удобство на натоварването на суровината, а чъщо така и за  охлаждането и стабилизацията на дървените въглища във вагонетката с последващото му разтоварване се използват стационарни естакади. Освен това е възможно и използването на транспортьор  за зареждането на суровината във вагонетките и обръщач за разтоварването на дървените въглища от тях.  В този случай наи-подходящ вариант е вагонетка с горно натоварване на суровината.

Производителност на инсталацията

Показатели на суровината Дървени въглища, т/мес.
Прясно отрязана дървесина 25-30*
Предварително изсушена дървесина 30-40*
Топливни брикети 45-55*

Стандартната комплектация на доставката на инсталация УП ЕККО-2 се помества в товарен автомобил с обем 86 м3. Две инсталации могат да будат натоварени в камиони тип Jumba truck. Възможно е и натоварването на един комплект от оборудването в 40-футов контейнер. При това част от вагонетките може да се дстави в разглобен вид.

Работни параметри на инсталацията
Наименование на показателя Ед. изм. Стойност
 Обслуживащ персонал за 1-3 инсталации раб. 1-3
 Потребление на електроенергия, не повече от кВт/ч 1
 Разход на дърва за горивната камера, не повече от* м3/24 часа 0,3
 Габаритни размери, контейнер 20фт: дължина, ширина, височина (с камерата за доизгаряне) м 2,3х2,3х5,8 (2,3х2,3х7,0)
 Продължителност на пълния цикъл час 6-20
 Тегло т 10
 Гаранионно обслужване мес 12

*Стойността на параметрите зависи от следните фактори: влажността, възрастта и породата на дървесината; размерите на парчетата; годишното време; и др. Съществено се намалява производителността и се повишава разхода на дърва за горивната камера при увеличена влажност на използуваната суровина. При относителна влажност от 75% (прясно нарязана твърда дървесина през периода на сокоизтичане) производителността намалява с 15-20%. Възможно е да се увеличи производителността на пещта с помощта на контактно сушене - устройство за предварително сушене на суровините.

ЗА ДА УЗНАЕТЕ ЦЕНАТА НА ТАЗИ ИНСТАЛАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗАПИТВАНЕ

  

      

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38 091 481 92 88

office@carbol.org

vitko@balkansys.com