Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Инсталация за производство на дървени въглища УП-1 "ЕККО"


Кратко описание на УП-1 "ЕККО" (pdf)

Описание на елементите на УП-1 "ЕККО" (pdf)

 

Инсталацията за производство на дървени въглища УП-1 "ЕККО" е предназначена за производството на дървени въглища и топлинна енергия по метода на низкотемпертаурната пиролиза на съдържащи въглерод материали.

Технологията позволява като съровина да се използват различна суровина за пиролиза:

 • Дървесинатпадъчни дървени парчета от дърводобива и дървообработката, дървесина от меки и твърди породи)
 • Всевъти зможни брикети за отопление (Pini-Kay, ruff, nestro, Nielsen)
 • Селско-стопански отпадъци
 • Черупки от различни орехи (кокосови, гръцки и др.)

 

Високият КПД на УП-1 "ЕККО" е постигнат с прилагането на уникални съвремени термоустойчиви изолационни материали за стените на камерите за сушене/пиролиза и горивната камера, което позволява бързо да се достига до работен режим и съществено да се съкрати производственият цикъл. Уникалността на инсталацията сесъстои в отсътствирто на "теплоизолационни - баластови" материали, такива като: листов метал и огнеупорни тухли, които са в основата на практически всички инсталации за производство на дървени въглища.

Надежността и ремонтопригодността на УП-1 "ЕККО" е резултат от15 годишният опит в създаването на инсталации за производство на дървени въглища, който ни позволи да разработим надеждна конструкция със срок на експлоатация не по-малко от 10 години. При разработката сме отчели необходимостта от бърз и опростен ремонт на  всички възли на инсталацията.

УП-1 "ЕККО" е инсталация набдена с надеждна, проверена във времето, система от контролно-измерителни прибори, предвидена е автоматизация на управлението на процеса, а също така и авариини режими на работа, в случай на нарушени условия на експлоатация.

Уникалността на инсталациите от серията "ЕККО" се заключава в следното: ние не преместваме суровината от камера в камера, а преместваме процеса, което осигурява висока производителност при относително ниски разходи.

 

Сред предимствата на инсталацията преди всичко трябва да се отбележи:

 • Ниская цена - високо качество!
 • Възможна доставка на две инсталации в одна транспортна единица
 • Висока производителност и КОМПАКТНОСТ
 • Ниско тегло
 • Надежна, ремонтопригодна и безопасна конструкция
 • Проста и безопасна експлоатация
 • Отсътствие на емисии по време на работа
 • Пълная механизация и автоматизация на управлението
 • Ниско енергопотребление
 • Дървените въглища запазват формата на суровината
 • Возможност за получаване на теплинна енергия
 • В стойността са включени пускането в експлоатация и обучението на персонала
 • Възможно централно управление на комплекс от инсталации
 • Количеството на отпадъка  не превишава 1%
 • Инсталацията се доставя в практически събранно състояние

 

Габаритни размери на инсталацията

Описание на инсталацията

Инстлалацията се състои от 2 камери, съединени с димоотводна тръба с дефлектор и камера за горене, включва 4 вагонетки, също платформи за предвижване на вагонетките, естакади за зареждане на суровините и разтоварване на дървените въглища и електрическа лебедка. Камерите могат да работят в режими "СУШЕНЕ" и "ПИРОЛИЗА". Във всяка една от камерите може да се помести 1 голяма вагонетка и имат врата за зареждане/изваждане на вагонетките. Камерите са оборудовани газоотводни канали, които се използват за отвеждане на отделяния в процеса на пиролиза газ в горивната камера, което осигурява подържането на  процесите на сушене и пиролиза, а също так и екологичната чистота на процеса. Към всяка камера е присъединен воден клапан за стабилизация на налягането в камерата и за събиране на кондензата от пароотводните тръби. Инсталацията е оборудована с топлоизолирана димоотводна тръба. Всички органи за управление са механизирани. Води се постоянно записване на основните работни параметри, позволяващо пълен анализ на нейната работа.

Основни елементи на инсталацията

 

1. Горивна камера
2. Камера за сушене/пиролиза А/Б
3. Шибър на камера А/Б с електрическо задвижване
4. Воден печат на камера А/Б
5. Щит на управлението
6. Парна тръба на камера А/Б
7. Стая за управление
8. Камерата за доизгаряне
9. Комин

 

 

 

10. Камера А
11. Камера Б
12. Кука на лебедката на камера А
13. Кука на лебедката на камера Б

 

 

 

 

 

 

14. Шибър на камера за доизгаряне с електрическо задвижване
15. Вратата на горивна камера
16. Пепелник на горивна камера
17. Електропроводната КИП

 

Схема на органите за контрол и управление на инсталацита

 • Т2 – t °C на парата и газта на камера А
 • Т3 – t °C в камера А
 • Т4 – t °C на изходящите димни газове
 • Т6 – t °C в камера Б
 • Т7 – t °C на входа на камера А
 • Т8 – t °C на входа на камера Б
 • 1 – канал на горивната камера към камера А
 • 2 – канал на горивната камера към камера Б
 • 3 – канал на камерата за доизгаряне на камера А
 • 4 – канал на камерата за доизгаряне на камера Б
 • 5 – кран за пара на камера А
 • 6 – кран за пара на камера Б
 • 7 – кран «газ към горивна камера» на камера А
 • 8 – кран «газ към горивна камера» на камера камеры Б
 • 9 – клапан за подаване на въздух в горивната камера
 • 10 – комин
 • 11 – вентилатор на камерата за доизгаряне
 • 12 – кран «Газ към камерата за доизгаряне» на камера А
 • 13 – кран «Газ към камерата за доизгаряне» на камера Б
 • 14 – шибер на камера А
 • 15  шибер на камера Б

Производителност на инсталацията

Показатели на суровината Дървени въглища, т/мес.
 Прясно отрязана дървесина 20-30*
 Предварително изсушена дървесина 30-40*
 Топливни брикети 40-50*

 

Стандартната комплектация на доставката на инсталация УП-1 "ЕККО" се помества в товарен автомобил с обем 86 м3. Две инсталации могат да будат натоварени в камиони тип Jumba truck. Възможно е и натоварването на един комплект от оборудването в 40-футов контейнер. При това част от вагонетките може да се дстави в разглобен вид.

Модел за организация на производствен участък

Работни параметри на инсталацията
Наименование на показателя Ед. изм. Стойност
 Обслуживащ персонал за 1-3 инсталации раб. 2-3
 Потребление на електроенергия, не повече от кВт/ч 1
 Разход на дърва за горивната камера, не повече от* м3/24 часа 0,3
 Габаритни размери, контейнер 20фт: дължина, ширина, височина (с камерата за доизгаряне) м 2,3х2,3х5,8 (2,3х2,3х7,0)
 Продължителност на пълния цикъл час 6-20
 Тегло т 10
 Гаранионно обслужване мес 12

 

*Стойността на параметрите зависи от следните фактори: влажността, възрастта и породата на дървесината; размерите на парчетата; годишното време; и др. Съществено се намалява производителността и се повишава разхода на дърва за горивната камера при увеличена влажност на използуваната суровина.

ЗА ДА УЗНАЕТЕ ЦЕНАТА НА ТАЗИ ИНСТАЛАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗАПИТВАНЕ

   

   

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com