Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Инсталация за производство на дървени въглища с непрекъснат режим на работа BIO-KILN

Свалете описанието на BIO-KILN(pdf)

BIO-KILN – твао е екологически чиста инсталация за производство на дървени въглища с  непрекъснат режим на работа с възможност за постояно получаване на топлинна енергия от  различни суровини от разтителен произход на фракции 10-50 мм и влажност по-малка от 20%.

Суровини за BIO-KILN
костилки от плодови дървета, черупки от различни видове орехи, дървесен чипс, бамбук, храсти и др.

Сред основните преимущества на инсталацията могат да се отбележат:​

  • Екологичена безопасност
  • Високи КПД, компактност на инсталацията
  • Висока производителност 25-50 т/месец, в зависимост от суровината
  • Непрекъснато денонощно производство
  • Автономен, не изискващ управление процес
  • Получаване на топлинна енергия
  • Ниска консумация на енергия, автономност на инсталацията
  • Возможност за дистанционно управление
  • Възможност за пълна автоматизация на процеса
  • Съдържание на въглерод във въглищата от 65% до 94%

Основни елементи на инсталацията BIO-KILN

 

1. Бункер на инсталацията
В бункера се извършвазареждане на суровината за карбонизация.

2. Инсталация за производство на дървени въглища
В нея се извършват  основните процеси: сушене/пиролиза/закаляване.   При движението на  суровината надолу тя се превръща в дървени въглища. Суровината се  движи надолу по каналите за суровина.

3. Клапи за разтоварване на въглищата
Предвидени са клапи за разтоварване на готовите въглища в стабилизационен  бункер.

4. Стабилизационен бункер
В него се осъществява процеса на стабилизация ня дървените въглища.

5. Вагонетка
В нея се извършваразтоварването на дървените въглища отинсталацията и неговата  въздушна дегазация и охлаждане.

6. Камера за доизгаряне
Осигурява възможност за пълно изгаряне на продуктите на пиролизата и обезпечава  екологичност на процеса.

7. Комин 8 м/п
Поставя се на камерата за доизгаряне –дава възможност за работа на инсталацията без наличие на допълнителни вентилатори.

8. Работна площадка
Осигурява удобствона зареждане на суровината в бункера.

 

Описание на инсталацията​

Надробената (10-40 мм) и предварително изсушена суровина (влажност <20%) се зарежда в бункер за суровина, откъдето с използването на транспортьор тя постъпва в бункера на инсталацията, разположен в нейната горна част. Зареждането на суровината в бункера се извършва в зависимост от разтоварените готови дървени въглища в стабилизационния бункер. От бункера на инсталацията суровината постъпва в инсталацията, която  представлява вертикални шахти-канали за суровина и топлоносител, при това суровината се  движи от горе на долу, а топлоносителя в противоположно направление. Каналите за суровина завършват в долният си край със шибъри за разтоварване на готовата продукция в стабилизационен бункер. При движението на суровината надолу се осъществяват процеси на: предварително нагряване, пиролиза, закаляване и стабилизация на въглища. Димните газове  от инсталацията постъпват в камерата за доизгаряне където се осъществява тяхното пълно  изгаряне и екологичност на инсталацията. След камерата за доизгаряне может да бъде  поставен топлообменник за отнемане на топлината, която  е възможно да бъде използувана при различни процеси. Дървените въглища се разтоварват в специална вагонетка на колела. След напълването на вагонетката тя се заменя с нова. Разтоварените дървени въглища  преминават въздушна стабилизация във вагонетката, след което се опаковат в опаковка  съгласно изискванията на клиентите.

    
Експерементална BIO-KILN, Украйна

Параметри на инсталацията​

Показател Стойност
Производительност, т/мес. 25-50
Габаритни размери: дължина х ширина х височина, м 1,9 х 1,8 х 5,1
Консумация на електроенергия, не повече от, кВт/ч. 1
Съдържание на въглерод във въглищата, % 65-94

 

Сертификат качества угля


 

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com