Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Инсталация за производство на дървени въглища УП-7 "ЕВРО"


Сваляне на описанието на инсталация за производство на дървени въглища УП-7 "ЕВРО" (pdf)

Сваляне на описание на елементите на инсталация за производство на дървени въглища УП-7 "ЕВРО" (pdf)

Инсталацията за производство на дървени въглища УП-7 "ЕВРО" е продължение на  серията инсталации за производство на дървени въглища «ЕВРО», предназначени за низкотемпературна карбонизация на въглеродосъдържащи материали (от растителен произход) с цел получаването на висококачествени дървени въглища и топлинна енергия. Модела постъпи в продажби през 2018 година.

Сред сновните предимствата на инсталацията могат да бъдат отбелязани:

 • ИДЕАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА – КАЧЕСТВО
 • Намаляване на топлинните загуби благодарение на използуването на най-нови топлоизолационни материали
 • Бързото въвеждане в експлоатация
 • Малко тегло и лесно транспортиран
 • Възможно изпращане на две инсталации в една транспортна единица
 • Висока производителност и КОМПАКТНОСТ
 • Надежна, ремонтопригодна и безопасна конструкция
 • Проста и безопасна експлоатация
 • Отсътствие на емисии по време на работа
 • Пълна механизация и автоматизация на управлението
 • Ниско енергопотребление
 • Възможно получаване на топлинна енергия
 • Гаранционен срок на обслуживане 12(24) месеца
 • Дъревените въглища съхраняват формата на суровината
 • Количество прах не превишва 1%
 • Инсталацията отговаря на всички съвремени изисквания
 • Инсталацията се доставя фактически в събрано състояние

Описание на инсталацията

Инсталация за производство на дървени въглища УП-7 "ЕВРО" се състои от 2 камери за  сушене/пиролиза, съединени через камера за управление с димоотводна тръба  с дефлектор и горивна камера, контролно-измерителни прибори и автоматизирана система за управление, платформи за преместване ная вагонетките, естакади за зареждане със суровина и разтоварване на дървени въглища и електрическа лебедка. Камерите могат да  работят в режим на «СУШЕНЕ/ПИРОЛИЗА». Пълното изгаряне на пиролизния газ  осигурява екологическата безопасност на процеса. Всички органи за управление са  механизирани. Води се постоянно записване на основните работних параметри, което  позволява да се извършва анализ на работата на инсталацията.

Технологията «ЕВРО» позволява исползването на различни суровини за  карбонизация:

 • парчета дървени отпадъци от дървообработвателната промишленост
 • дървесина от меки и твърди породи
 • всевозможни топлини брикети (Pini-Kay, ruff, nestro)
 • селскостопански отпадъци
 • черупки от различни видове орехи (кокосови и др.)
 • други отпадъци от разтителен произхожд

Новата горивна камера осигурява «бързият старт» – достигането до работен режим се осъществява за около 30-40 минути, което съществено съкращава разхода на гориво и времето необходимо за започването на процеса. Този фактор позволява да се съкрати времето на пуско-наладъчните работи и да се отдели повече време за обучение на персонала и организация на работата на площадкката.

Ниските топлинни загуби осигуряват висок КПД в резултат, но което цялата топлина се  направлява за провеждане на процеса, т.е. появява се съществена економия на гориво за отопление за процеса.

Ниското тегло и отсътствието на тухлена зидария на горивната камера довеждат до избягване на повреди на горивната камера по време на транспорането.

Основни елементи на инсталацията

 

1. Горивна камера
2. Камера за сушене/пиролиа  
3. Вагонетка
4. Отоплителни тръби в камерите
5. Шибър за подаване на топлоносителя в камерите  
6. Шибър на комина

7. Колектор на газовете
8. Тръби за газ (съединение камер-пещ)
9. Комин (стационарна част)
10. Система за управление на процесите
11. Съединение пещ-камера
12. Платформа за преместване на вагонетки

 

Схема за органите за управление на УП-7 «ЕВРО»

 

Т2 – t °C пара-газ, камера А
Т3 – t °C камера А
Т4 – t °C вход в комин
Т5 – t °C пара-газ камера Б
Т6 – t °C камера Б
Т7 – t °C вход в камера А
Т8 – t °C вход в камера Б
1 – канал пещ камера А
2 – канал пещ камера Б
3 – канал кам. за доизгаряне камера А

4 – канал кам. за доизгаряне камера Б
5 – кран на канала за пара, камера А
6 – кран на канала за пара, камера Б
7 – кран «Газ - пещ», камера А
8 – кран «Газ - пещ», камера Б
9 – клапан за подаване на въздух в пещта
10 – комин
11 – вентилатор на кам. за доизгаряне
12 – шибър на камера А
13 – шибър на камера Б

 

Производителност на инсталацията

Показатели на суровината Древени въглища, т/мес.
Прясно нарязана дъревесина 25-35
Предварително изсушена дъревесина 35-45
Брикети за отопление 40-55

Работни параметри на инсталацията

Наименование на показателя Стойност
Обслуживащ персонал на 1-3 инсталации, бр. 2-3
Потребление на електроенергия, не повече от, кВт/ч. 1.2
Разход на дърва за горивната камера, не повече от*, м3/денонощие 0.1
Габаритни размери, контейнер 20фт: дължина, ширина, височина (с кам за доизг.), м 5.95 (7.1) х 2.3 х 2.3
Продолжителност на пълният цикъл, ч. 18-34
Тегло, т 8
Гаранционно обслужване, мес. 12

* Стойността на параметрите зависи от следните фактори: влажност на дървесината, порода на дъревесината (мин. - топола, макс. – габър), размери на парчетата. Особено съществено се намалява производителността и се повишава разхода на дърва за горивната камерата увеличенната влажност в сравнение с номиналната (55% отн. вл.). При 75% отн. вл. (прасно отрязана дървесина в периода на сокодвижението) производителността се намалява с 15-20%.

ВИЕ МОЖЕТЕ  ДА УЗНАЕТЕ ЦЕНАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА, КАТО НАПРАВИТЕ ЗАПИТВАНЕ КЪМ НАС

 

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38093 958 74 14

office@carbol.org

vitko@balkansys.com