Menu
UKR
ESP
RUS
ESP
Youtube
Facebook
News subscription
Предварително сушене за инсталации за производство на дървени въглища

Предварителното сушене  (ПС) – това е устройство за автоматична подготовка на  топлоносителя - сушилния агент, за използването му в сушилни устройства. Основа на топлоносителя това е излишната топлина отделяна в процеса на карбонизациа на суровината. Предварителната сушилна се използва за «бързо  и ефективно» отделяне на влагата от дървесината в сушилни устройства за получаване на суха суровина  за пиролиза. Предварителното сушене за извършва извън пределите на камерите за  сушене/пиролиза, което позволява существено съкрати продължителността на работния цикъл на инсталациите за производство на дървени въглища и се увеличи нейната  производителност от 50 до 100%, при използването на «свежа» дъревесина. 

Предварителното сушене на суровината может да се осъществи, както във вагонетки за инсталациите "ЕККО" или "ЕВРО", така и в отделна камера с непрекъснато или  периодично  действие за "Био-килн". Използването на камери или сушилен барабан за предварително сушене съществено увеличива КПД na процеса поради специалната конструкциа на камерата, която осигурява минимални загуби на топлина и максимално ефективен контакт на  топлоносителя със суровината. 

Варианти на устройства за предварително сушене на суровината

  1. Камерна сушилня с периодино действие
  2. Тунелна сушилня снепрекъснато действие
  3. Колонна сушилня с непрекъснато действие
  4. Барабана сушилня с непрекъснато действие
  5. Вагонетки за инсталации модели "ЕВРО" и "ЕККО"

Предварителното сушене на суровината, не само понижава продължителността на  процеса, но и влияе на качеството и добива на на дървени въглища. Препоръчва се  прилагането на предварително сушене на суровината при влажности >30%. 

От приведените по-долу таблици можете нагледно да видите разликата в продължителността на  цикъла при различна влажност на суровината за получаване на дървени въглища

Влияние на влажността на суровината върху времето на неговото сушене във вагонетки

Относителна влажност на дъревесината,% Продължителност на цикъла, ч.
 40 > 12
 55 > 24
 70 > 36

КОМПЛЕКТ ЗА ДОСТАВКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СУШЕНЕ 

Наименование на елемента Забележка Кол-во
1 Вентилатор високотемпературен T < 400ºC 1
2 Термодвойка ТХА T < 800ºC 1
3 Смесител топлинен За смесване на топлоносителя с хлоден въздухо < 200ºC за оптимално сушене на дъревесината 1
4 Распределител на топлина За разпределяне на топлината по двете вагонетки 1
 
  • ДОПОЛНИТЕЛНО. Преденеварителното сушене может да бъде оборудвано с камера за  предварително сушене на суровината, което съществено увеличива КПД на сушенето.
  • Камерата за предварително сушене может да бъде както от "тунелен" така и от "камерен" тип
  • Камерата може да бъде проектирана за няйолко инсталации

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СУШЕНЕ

Излишната топлина отделяна в резултат на карбонизацията на разтителни суровини попада в комина, с използването на високотемпературния вентилатор 1 се подава в смесителя 3, където се извършва понижаване до необходимата температура на топлоносителя чрез  смесване с хлоден въздух, след което подготвения топлоносител чрез разпределителния  колектор се подава в сушилното устройство 5 (сушилното устройство показано на на рисунката е вагонетка). 

email
×

Въвели сте неправилно Е-мейл адрес.

×

Този е-мейл вече е включен в доставката.

×

Вече сте абонирани за нашия бюлетин.

    ‎+35989 558 19 04

    ‎+38 050 98 80 478

office@carbol.org

vitko@balkansys.com